Bosanski CSI (Mjesto Zločina: Bosna)


Omer Nadarević - omčo Šećo Alimanović - crna mamba Dino Pečenković - pečin Sabina Kamera i Montaža: Šeherzad Šarić - šeki


Source: https://youtu.be/aV9314A1mgs